Kurumsal Danışman Nedir? Ne İş Yapar?

Serhan Yücesoy

Bir kurumun sistematik ve uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğinin ve üretkenliğinin simgesidir. Her işletme, pek çok alt sisteme sahiptir ve her alt sisteminde kendine özel yapısı ve işlevi bulunur. Bu sistemin yönlendirilmesi için ise işletmeler, bir kurumsal danışma ihtiyaç duyarlar. Peki kurumsal danışmanlık nedir?

Kurumsal danışmanlık, sistemin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ekleyerek, yapılması planlanan çalışmaları belirginleştirir. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve hedeflerine uygun olarak tasarlanır ve uygulamaya konur. Kurumsal danışmanlık sadece bunlardan ibaret değildir.

E-Varan olarak kurumsal danışmanlık, danışmanın sorumlulukları ve nasıl kurumsal danışman olunur konularını sizler ile paylaşacağız.

Kurumsal Danışman Nedir?

Kurumsal danışman, insan kaynakları, değişim yönetimi, bordro ve geliştirme yaşam döngüleri dahil olmak üzere kurumsal stratejinin çeşitli bölümlerine tavsiye ve potansiyel çözümler sunarak, şirket iş yönetimi ile ilgili konularda uzmanlık sağlar.

Kurumsal danışmanın temel görevi, müşteriler ile görüşmek, hedef ve stratejileri değerlendirmek ardından ise verileri ayrıntılı bir şekilde analiz etmektir. Bu veriler ve bulgulardan yola çıkarak üretkenlik, pazar yakalama, ürün yönetimi ve dağıtımı gibi işin çeşitli yönlerinin nasıl iyileştirileceği veya sürdürüleceği konusunda önerilerde bulunmalıdır.

Kurumsal danışman, bir şirketin çalışanlarının verimliliği ve uyumuna da sağlamalıdır. Örneğin, bir şirket organizasyon içindeki finansal süreci yeniden yapılandırmak isterse, muhasebe bölümünün borç hesaplarını ve alacak hesaplarını değerlendirmek ve yeniden yapılandırmak için finansal muhasebe geçmişine sahip bir kurumsal danışmandan yardım talep edilebilir. Bu, genellikle mevcut prosedürleri gözlemlemeyi ve bu prosedürlerin arkasındaki asıl mantığı anlamayı içerir.

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye de yardımcı olur. Kurumsal danışmanlık tüm bu faydaların yanı sıra çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri de temel alır. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması, o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

Kurumsal Danışmanın Sorumlulukları Nelerdir?

Kurumsal danışmanlık, firma ve işletmeleri başarıya götüren, hedefler geliştirmede veya farklı hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel bir hizmettir. Kurumsal danışmanlar, mevcut bir süreci veya yapıyı değerlendirmeyi, şirketin işleyişinin birçok yönünü detaylı bir şekilde ele almayı ve kurumsal yapı içindeki kilit kişilere pratik eğitim vermeyi içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunar. Kurumsal danışmanlık, bir işletmenin belirli alanlarına odaklanabilir veya şirketin genel işlevini ele alabilir.

Kurumları analiz edip, kurumlardaki sorunları ortaya koyan ve bu sorunlara çözüm getiren kurumsal danışmanların yaptığı görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir:

  • Kurum içerisinde çalışanların işe bağlılıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparlar.
  • Kurumun verimliliğini artırır.
  • Kurumun karşılaşabileceği sorunları tespit ederek bunlara çözümler üretir.
  • Kurum personellerinin eğitim ve gelişim desteğini sağlar.
  • Kurum üretkenliğini ve işlevselliğini artıracak fikirler geliştirir.
  • Departmanlar arası, kurum içi dengeyi oluşturur.
  • Kurumun hedeflerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirler.
  • Kurum içindeki örgütlenmeyi ve iş akışını düzenler.
  • Kurum stratejisini ve yönetim biçimini belirler.
  • Ekip ruhunu canlandırmaya ve personel memnuniyetini artırmaya odaklanır.

Kurumsal Danışman Nasıl Olunur?

Kurumsal danışmanlık için üniversitelerin Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminin yanı sıra kişilerin sosyal hayatlarında da kendilerini geliştirmiş olmaları oldukça önemlidir.

Lisans diplomasının yanı sıra kişisel gelişim kurs ve seminerlerine katılmak da işe alım süreçlerinde kişiyi bir adım öne taşıyacak önemli kriterlerdendir. İnsan kaynakları, personel eğitimi ve yönetimi gibi alanlarda özel kurumlardan alınacak sertifikalar iş hayatında önem arz edecektir.

E-Varan olarak sunduğumuz kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz ile sizi ve işinizi başarıya ulaştırır, çalışanlarınızı motive etmek için çeşitli stratejiler uygularız. Daha detaylı ve kapsamlı bilgi için siz de web sitemizi ziyaret edebilir veya iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yazın